Książki są lustrem: widzisz w nich tylko to, co już masz w sobie. – C.R. Zafon

Biblioteka

Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie

i Medycznej Szkoły Policealnej

e-mail: biblioteka_zsmsp@o2.pl

paper-help.me

Godziny pracy biblioteki:

Poniedziałek       800 – 1600

Wtorek                  800 – 1600

Środa                     800 – 1600

Czwartek              800 – 1600

Piątek                    800 – 1600