Książki są lustrem: widzisz w nich tylko to, co już masz w sobie. – C.R. Zafon

Biblioteka

Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie

e-mail: biblioteka@zsmsc.edu.pl

i Medycznej Szkoły Policealnej

                        e-mail: biblioteka@mspmm.edu.pl

paper-help.me

Godziny pracy biblioteki:

w Zespole Szkół od poniedziałku do czwartku  800 – 1600

        w piątek                 800 – 1500

w Medycznej Szkole Policealnej od poniedziałku do piątku   1200 – 1800