Książki są lustrem: widzisz w nich tylko to, co już masz w sobie. – C.R. Zafon

Biblioteka

Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie

i Medycznej Szkoły Policealnej

e-mail: biblioteka_zsmsp@o2.pl

paper-help.me

Godziny pracy biblioteki:

od poniedziałku do piątku

od 745 do 1800