X Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej

Promowanie i rozpowszechnianie poezji śpiewanej, rozwijanie umiejętności i zainteresowań młodzieży oraz integracja środowiska młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mińskiego było celem X Powiatowego Konkursu Poezji Śpiewanej pod Patronatem Starosty Mińskiego.

więcej…