REGULAMIN CZYTELNI

Zespołu Szkół i Medycznej Szkoły Policealnej

w Mińsku Mazowieckim

  1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki.
  2. Uczniowie, korzystający z czytelni powinni zostawić w szatni wierzchnie okrycia i zmienić obuwie.
  3. W czytelni obowiązuje zakaz prowadzenia rozmów przez telefon komórkowy.
  4. Czytelnik ma dostęp do książek i czasopism, znajdujących się na regałach otwartych, do innych zbiorów – za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.
  5. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.
  6. Przed opuszczeniem biblioteki należy zwrócić czytane książki, czasopisma nauczycielowi bibliotekarzowi informując, czy odłożyć je na następne dni.
  7. Wydawnictwa księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed lekcjami.