REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

Zespołu Szkół i Medycznej Szkoły Policealnej

w Mińsku Mazowieckim

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie i pracownicy ZS i MSP.
 2. Wypożyczeń dokonujemy wyłącznie przy użyciu kart bibliotecznych.
 3. W przypadku zniszczenia lub zgubienia karty czytelnik zobowiązany jest do wyrobienia nowej za odpłatnością 2zł.
 4. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej trzy lektury. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.
 5. Maksymalny czas wypożyczenia książki to jeden miesiąc, czasopisma – tydzień. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza wypożyczenie można przedłużyć na kolejny okres.
 6. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
 7. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję. Jeśli nie zgłosi się po nią w wyznaczonym terminie, bibliotekarz może ją wypożyczyć innemu czytelnikowi.
 8. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
 9. Czytelnik jest zobowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. Jeśli odkupienie nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną książkę, wskazaną przez bibliotekarza.
 10. Na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone wcześniej książki.
 11. Czytelnik może wypożyczyć książki, czasopisma na wakacje.